Άρθρο της Δήμητρας Βασιλείου στο αφιέρωμα του HR Professional “Women Leadership”

How to be an Inclusive Leader: from theory to practice
March 17, 2023
Amnis Learning & Growth: υπέγραψε την Χάρτα της Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις
May 22, 2023