Άρθρο της Δήμητρας Βασιλείου στο αφιέρωμα του HR Professional “Women Leadership”