Άρθρο για την Τηλε-ηγεσία της Αθανασίας Κούτρα στο αφιέρωμα του HR Professional “Building High Performing Teams Virtually”