Άρθρο για την Τηλε-ηγεσία της Αθανασίας Κούτρα στο αφιέρωμα του HR Professional “Building High Performing Teams Virtually”

Ανοιχτό Διαδικτυακό εργαστήριο στην Τηλε-ηγεσία
February 27, 2021
Πρόσκληση για συζήτηση σε webinar στις 8.04.2021 15.00-16:00, Αποτελέσματα έρευνας L&D Trends 2021 για την Ελλάδα της The Ken Blanchard Companies.
March 23, 2021