ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Six Thinking Hats® -Τα Έξι Καπέλα της Σκέψης