Άρθρο της Αθανασίας Κούτρα στο αφιέρωμα του HR Professional “Employer Branding”

“Employee Work Passion Study” by The Ken Blanchard Companies
June 14, 2021
Blanchard® Open Conversational Capacity Open Online Lab.
December 13, 2021