Η Ελληνική ομάδα της Blanchard συμμετείχε στο Blanchard Summit 2019 στο San Diego