Γνωρίστε το πρόγραμμα Six Thinking Hats® της AMNIS

Ο Σπύρος Παολινέλης στο capital tv για την παραγωγικότητα
September 20, 2018
Γιατί αποτυγχάνουν οι αναγκαίες αλλαγές;
February 25, 2019