Αποτελεσματικά meetings στο χώρο εργασίας: Άρθρο της Δήμητρας Βασιλείου στο τεύχος Νοεμβρίου του HR Professional