Αποτελεσματικά meetings στο χώρο εργασίας: Άρθρο της Δήμητρας Βασιλείου στο τεύχος Νοεμβρίου του HR Professional

H Έρευνα L&D Trends 2024 της Blanchard είναι διαθέσιμη τώρα για την Ελλάδα!
November 9, 2023
Άρθρο της Δήμητρας Βασιλείου στην ετήσια έκδοση Diversity & Inclusion 2023
December 19, 2023