Πρόσκληση για συζήτηση σε webinar στις 8.04.2021 15.00-16:00, Αποτελέσματα έρευνας L&D Trends 2021 για την Ελλάδα της The Ken Blanchard Companies.

Στο τέλος του 2020 η The Ken Blanchard Companies, έκανε μια παγκόσμια έρευνα για να διαπιστώσει τις τάσεις στην Εκπαίδευση & Ανάπτυξης (Ε&Α) για το 2021 και πώς αυτές επηρεάστηκαν από την πανδημία.

Θέλοντας να βρούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και ποιες οι διαφορές μας από τον υπόλοιπο κόσμο, κάναμε την ίδια έρευνα απευθυνόμενοι αποκλειστικά σε εταιρίες, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Εδώ παραθέτουμε μόνο τα πρώτα ευρήματα ενώ την πλήρη ανάλυση και την σύγκριση με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας θα παρουσιάσουμε σε ένα webinar στις 8 Απριλίου 15:00-16:00.

Το πρώτο εύρημα: Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών (79%) έχει ήδη προσαρμόσει προγράμματα σε διαδικτυακή/ψηφιακή (Δ/Ψ) μορφή ώστε να εφοδιάσει γρήγορα τα στελέχη με τις γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για να διαχειριστούν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Το 62% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Δ/Ψ εκπαίδευση είναι λιγότερο αποτελεσματική από εκείνην σε τάξη και αυτό που λείπει είναι η δέσμευσης και η κοινωνική επαφής των εκπαιδευομένων ενώ χρειάζεται και αύξηση της υπευθυνότητάς τους για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι βελτίωση σε αυτόν τον τομέα προϋποθέτει περισσότερους πόρους (30%), καλύτερη ποιότητα των προσαρμοσμένων προγραμμάτων (18%) και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών (15%).

Το μέλλον της εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο

Η εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο χτυπήθηκε σκληρά το 2020. Ενώ οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναμένουν να υπάρξει επιστροφή στην τάξη μετά τον Οκτώβρη του 2021, προετοιμάζονται παράλληλα για μεγάλη αλλαγή στο πώς χρησιμοποιείται.

Τα εργαστήρια σε τάξη ήταν πάντα η κυρίαρχη μορφή εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες εκτίμησαν ότι πριν την πανδημία το 63% της εκπαίδευσης γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Το τελευταίο δωδεκάμηνο το ποσοστό αυτό έπεσε στο 12%. Αντίθετα η σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση αυξήθηκε από 10% σε 42%, και η ασύγχρονη ψηφιακή από 16% σε 32%.

Είναι φανερό ότι η πανδημία επιτάχυνε δραματικά την υιοθέτηση της Δ/Ψ εκπαίδευσης. Ίσως βιώσαμε σε ένα δεκάμηνο αύξηση 10ετίας! Η αναγκαστική Δ/Ψ εκπαίδευση έκανε πολλούς οργανισμούς να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει αλλά και να εντοπίσουν γρήγορα τα σημεία, που χρειάζονται βελτίωση προκειμένου να την εντάξουν με πρωταγωνιστικό ρόλο στους μελλοντικούς τρόπους εκπαίδευσης.

Το 63% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η εκπαίδευση σε τάξη θα εξακολουθήσει να είναι παρούσα αλλά κυρίως ως μέρος μιας μικτής μαθησιακής εμπειρίας με ειδικό ρόλο. Θα χρησιμοποιείται επιλεκτικά και για ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, εξατομικευμένη για συγκεκριμένους ρόλους ή επίπεδα ιεραρχίας. Η προσδοκία μας είναι ότι οι ειδικοί της Ε&Α θα προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, κτίζοντας μικτές εκπαιδευτικές διαδρομές, εστιασμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων προφίλ εκπαιδευομένων.

Κενά δεξιοτήτων

Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνην, με την οποίαν οι ίδιοι οι επαγγελματίες Ε&Α μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Το 30% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα τμήματα Ε&Α δεν έχουν τις δεξιότητες να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των οργανισμών για το 2021 και ότι χρειάζεται βελτίωση στις δεξιότητες σχεδίασης και υλοποίησης Δ/Ψ εκπαίδευσης καθώς και στη χρήση των εργαλείων ανάπτυξης προγραμμάτων eLearning και ψηφιακών.

Χαιρετίζουμε τους ανθρώπους της Ε&Α, που μπόρεσαν να κάνουν ό,τι χρειάζεται, παρότι σε πολλούς ήταν άβολο και τους βεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε στην προσπάθειά τους να κάνουν τη Δ/Ψ εκπαίδευση πιο αποτελεσματική. Συνεργαζόμαστε με την Blanchard® αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας μαθησιακές διαδρομές, που δίνουν στους εκπαιδευόμενους τον χρόνο να εσωτερικεύσουν την νέα νοοτροπία και να κάνουν πρακτική στις νέες δεξιότητες. Τους δίνουμε την ευκαιρία να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό και με τον τρόπο που εκείνοι προτιμούν, ώστε να αυξηθεί η δέσμευσή τους και η εκ μέρους τους ανάληψη της ευθύνης για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας.

Πειραματιζόμαστε με νέο περιεχόμενο, που προορίζεται να βοηθήσει τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις αναδυόμενες εργασιακές προκλήσεις, στον αυξανόμενο ρυθμό αλλαγών, στην αυξημένη ανάγκη συνεργασίας σε υβριδικό εργασιακό περιβάλλον (εργασία από σπίτι και στο γραφείο). Στόχος μας είναι να βρίσκουμε τον καλύτερο συνδυασμό περιεχομένου και τρόπου εκπαίδευσης ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και οι εταιρίες να έχουν την μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσής τους στην εκπαίδευση.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο webinar που θα κάνουμε στις 8 Απριλίου 15:00-16:00 πατήστε εδώ ώστε να έχετε και την ευκαιρία να μοιραστείτε και τις δικές σας απόψεις, εμπειρίες και προκλήσεις.

Aποτελέσματα Έρευνας L&D Trends 2021 της The Ken Blanchard Companies για την Ελλάδα Άρθρο για την Τηλε-ηγεσία της Αθανασίας Κούτρα στο αφιέρωμα του HR Professional "Building High Performing Teams Virtually"
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *