Πρόσκληση για συζήτηση σε webinar στις 8.04.2021 15.00-16:00, Αποτελέσματα έρευνας L&D Trends 2021 για την Ελλάδα της The Ken Blanchard Companies.

Άρθρο για την Τηλε-ηγεσία της Αθανασίας Κούτρα στο αφιέρωμα του HR Professional “Building High Performing Teams Virtually”
March 19, 2021
Aποτελέσματα Έρευνας L&D Trends 2021 της The Ken Blanchard Companies για την Ελλάδα
April 12, 2021