Οι ατομικές και εταιρικές αξίες εν μέσω της πανδημίας