Άρθρο του Σπύρου Παολινέλη στο αφιέρωμα του HR Professional “Diversity & Inclusion”

How is praising different to expressing gratitude and why should we care about it?
April 26, 2021
H Eρμίνα Γάκη, Consulting Partner-Psychologist-Health & Wellness Coach, μιλάει για την D&I στρατηγική και για τους λόγους που οι εταιρείες είναι σκόπιμο να επενδύσουν σε αυτή.
June 2, 2021