Άρθρο της Δήμητρας Βασιλείου στο αφιέρωμα του HR Professional “Employee Experience”

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Six Thinking Hats® -Τα Έξι Καπέλα της Σκέψης
March 31, 2022
Άρθρο του Δημήτρη Δάνη στο αφιέρωμα του HR Professional “Building High Performing Teams”
June 21, 2022